1. Pozytywna opinia RDOŚ dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Przelotowej i ul. Kąty w Mikołowie
  2. Pozytywna opinia PPIS dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Przelotowej i ul. Kąty w Mikołowie
  3. Pozytywna opinia RDOŚ dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, dla obszaru Gronie
  4. Uzgodnienie z RDOŚ zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa” dla obszaru położonego w rejonie ulic Gliwickiej i Rety Śmiłowickiej
  5. Pozytywna opinia dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, dla obszaru Gronie
  6. Uzgodnienie z PPIS zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa" dla obszaru położonego w rejonie ulic Gliwickiej i Rety Śmiłowickiej