Radna Aneta Esnekier złożyła wniosek o interwencję w sprawie zbyt częstych awarii oświetlenia na ul. Dzieńdziela. Poprosiła o rozpoznanie przyczyny takiego stanu rzeczy, zamiast ciągłego "leczenia" skutków.