WR-3/2020 Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na utrzymaniu oświetlenia: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Gminy Mikołów wzakresie urządzeń oświetleniowych stanowiących własność TAURON Nowe Technologie S.A. w oparciu o art. 67 ust.punkt 1 lit a) ustawy z dnia 29.01.2004 r. "Prawo zamówień publicznych"