Nr MPZP

M_109

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek

Rejon

Gniotek

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

Nr XXIX/274/2020 z dnia 25.08.2020 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 6339 z dnia 02.09.2020 r.

Status

Od dnia 22.11.2022 r. akt prawa miejscowego posiada tekst jednolity - M_124