Nr MPZP

M_108

Nazwa planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie

Rejon

Centrum

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

Nr XXVII/253/2020 z dnia 23.06.2020 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 5110 z dnia 30.06.2020 r.

Status

obowiązujący