Nr MPZP

M_107

Nazwa planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Zamkowej w Mikołowie

Rejon

Mokre

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

Nr XIV/146/2019 z dnia 22.10.2019 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 7185 z dnia 30.10.2019 r.

Status

obowiązujący