Nr MPZP

M_98

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa – Paniowy przy ul. Mokierskiej i Zagrodowej

Rejon

Paniowy

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

Nr XXI/497/2016 z dnia 30.08.2016 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 4612 z 12.09.2016 r.

Status

obowiązujący