Nr MPZP

M_94

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu położonego w rejonie ulicy Wolności w Paniowach

Rejon

Paniowy

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

Nr XLI/1078/2014 z dnia 27.05.2014 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 3142 z dnia 06.06.2014 r.

Status

obowiązujący