Nr MPZP

M_57

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Gliwicką i ul. Równoległą w granicach działki 1242/120

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XLIX/1000/2010 z dnia 31.08.2010 r.

Rejon

Borowa Wieś

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 242 poz. 3672 z dnia 16.11.2010 r.

Status

obowiązujący