Nr MPZP

M_53

Nazwa planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla terenu w obrębie działek: 494/14, 495/14, 432/14

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XLVI/939/2010 z dnia 25.05.2010 r.

Rejon

Centrum

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 154 poz. 2517 z dnia 16.08.2010 r.

Status

obowiązujący