Nr MPZP

M_51

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla terenu określonego jako Kamionka (Czereśniowa, Poprzeczna)

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XLIII/868/2010 z dnia 02.03.2010 r.

Rejon

Kamionka

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 102 poz. 1664 z dnia 08.06.2010 r.

Status

obowiązujący