Nr MPZP

M_49

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa  określonego dla potrzeb planu jako Centrum w obrębie działek 2059/6, 2061/6, 2062/6, 2063/6, 2064/6 przy ul. Południowej

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XLIII/866/2010 z dnia 02.03.2010 r.

Rejon

Centrum

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 102 poz. 1662 z dnia 08.06.2010 r.

Status

obowiązujący