Nr MPZP

M_23

Nazwa planu

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa w granicach: działek nr 194/62 i 193/62 przy ulicy Zbożowej, części działek nr 884/396, 1519/396, 1243/400, 894/400 w pobliżu ulicy Ks. Górka oraz części działek nr 237 i 822/238 w okolicy Korfantego

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XXXI/580/2009 z dnia 24.02.2009 r.

Rejon

Bujaków

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 68 poz. 1526 z dnia 24.04.2009 r.

Status

obowiązujący