Nr MPZP

M_19

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa przy ul. M. Curie-Skłodowskiej w granicach działki nr 866/32

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XXXI/576/2009 z dnia 24.02.2009 r.

Rejon

Gronie

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 68 poz. 1522 z dnia 24.04.2009 r.

Status

obowiązujący