Nr MPZP

M_36

Nazwa planu

Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów, dzielnica Centrum, dla działek położonych przy ul. Rybnickiej

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XXIII/380/2008 z dnia 24.06.2008 r.

Rejon

Centrum

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 144 poz. 2739 z dnia 16.07.2008 r.

Status

obowiązujący