Nr MPZP

M_08

Nazwa planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa obejmującego obszar w granicach wyznaczonych ul. Podleską - Obwodnicą (DK 44) - torami PKP - potokiem Jamna - granicami miasta

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XXVIII/416/2004 z dnia 30.11.2004 r.

Rejon

Kamionka

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 6 poz. 102 z dnia 13.01.2005 r.

Status

obowiązujący