Uchwała Nr VII/10/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wolontariatu  Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa