Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Dzielnicy Kamionka w dniu 14.01.2021