Sołtys sołectwa Paniowy Jan Gaura złożył wniosek do Burmistrza o doświetlenie ul. Darwina – zjazd przy posesji nr 16 – wniosek na piśmie złożony w biurze podawczym w dniu 22.12.2020 r.