Radna Aneta Esnekier złożyła wnioski o kreatywne wykorzystanie przestrzeni miejskich poprzez pokolorowanie schodów, wiaduktów i zejścia do przejścia podziemnego przy Auchan a także wykorzystanie chodników i placów zabaw dla kolorowych i kreatywnych zabaw podwórkowych - wniosek na piśmie złożony w biurze podawczym w dniu 22.12.2020 r.