Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 772/363/20 w sprawie powołania Komisji ds. inicjatywy lokalnej