Uchwała nr XXXV/323/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji, oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr  XLVIII/468/2021 z dnia 23.11.2021 r.