Uchwała nr XXXV/314/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień