Uchwała nr XXXV/313/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2020-2031