Uchwała nr XXXV/312/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok