Uchwała nr XXXV/311/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2021

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwały:
- nr XXXIX/339/2021 z dnia 23.02.2021 r.
- nr XL/362/2021 z dnia 23.03.2021 r.
- nr XLI/376/2021 z dnia 20.04.2021 r.
- nr XLII/386/2021 z dnia 25.05.2021 r. 
- nr XLIII/397/2021 z dnia 22.06.2021 r.
- nr XLIV/410/2021 z dnia 20.07.2021 r.
- nr XLV/412/2021 z dnia 24.08.2021 r.
- nr XLVI/432/2021 z dnia 21.09.2021 r.
- nr XLVI/433/2021 z dnia 21.09.2021 r.
- nr XLVII/441/2021 z dnia 26.10.2021 r.
- nr XLVIII/465/2021 z dnia 23.11.2021 r.
- nr XLIX/478/2021 z dnia 14.12.2021 r.
- nr XLIX/479/2021 z dnia 14.12.2021 r.
- nr L/490/2021 z dnia 21.12.2021 r.