Uchwała nr XXXV/310/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2032

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwały:
- nr XXXIX/340/2021 z dnia 23.02.2021 r.
- nr XL/363/2021 z dnia 23.03.2021 r.
- nr XLI/377/2021 z dnia 20.04.2021 r.
- nr XLII/387/2021 z dnia 25.05.2021 r.
- nr XLIII/398/2021 z dnia 22.06.2021 r.
- nr XLIV/411/2021 z dnia 20.07.2021 r.
- nr XLV/413/2021 z dnia 24.08.2021 r.
- nr XLVI/434/2021 z dnia 21.09.2021 r.
- nr XLVII/442/2021 z dnia 26.10.2021 r.
- nr XLVIII/466/2021 z dnia 23.11.2021 r.
- nr XLIX/480/2021 z dnia 14.12.2021 r.

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XLIX/476/2021 z dnia 14.12.2021 r.