PN-38/2020 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla przeprowadzenia inwestycji związanej z budową łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Piwnej w Mikołowie