PN-37/2020 Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla przeprowadzenia inwestycji związanej z rozbudową ul. Rolniczej (od ul. Beskidzkiej  do granicy lasu w rejonie posesji 86  przy ul. Rolniczej) w Mikołowie