Apel nr 7/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec decyzji Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2020 r. dotyczącej przekształcenia Szpitala Św. Józefa Sp. z o.o. w szpital covid-owy – dedykowany dla pacjentów zakażonych SARS-CoV-2