Uchwała nr XXXIII/309/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej