Uchwała nr XXXIII/308/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu