Uchwała nr XXXIII/307/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Szafranka