Uchwała nr XXXIII/304/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr LXIII/627/2022 z dnia 20.12.2022 r.