Uchwała nr XXXIII/302/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok