Uchwała nr XXXIII/301/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – dziennym domu pomocy

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XLIX/483/2021 z dnia 14.12.2021 r.