Uchwała nr XXXIII/300/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na rok 2020