Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 739/330/20 w sprawie opłat za korzystanie z otwartego Kąpieliska Miejskiego na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „PLANTY”