Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 738/329/20 w sprawie opłat za korzystanie z lodowiska na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „PLANTY”