Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 737/328/20 w sprawie opłat za korzystanie z Krytej Pływalni „Aqua Plant”