Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 736/327/20 w sprawie ustalenia procedury przyznawania nagród sportowych Burmistrza Mikołowa za osiągnięte wysokie wyniki uzyskiwane w międzynarodowym lub/i krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych