Uchwała nr VI/9/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały IV/4/2020 Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. ekologii Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa