Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 727/318/20 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2020 rok