Uchwała nr XXXII/295/2020 z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mikołów na lata 2020-2030