- projekt uchwały nr 121/2020 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mikołów na lata 2020-2030

- projekt uchwały nr 122/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

- projekt uchwały nr 123/2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2031

- projekt uchwały nr 127/2020 (aktualizacja projektu uchwały nr 121/2020) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mikołów na lata 2020-2030, z naniesionymi poprawkami po konsultacjach społecznych i po wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej Mikołowa