Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska, w nawiązaniu do zapytania radnej Anety Esnekier złożonego na poprzedniej sesji oraz odpowiedzi na to zapytanie,  wystąpiła z wnioskiem o przedstawienie i przekazanie radnym oraz dyrektorom szkół jasnego stanowiska władz miasta w kwestii obowiązku wietrzenia sal lekcyjnych w czasie natężenia zjawiska smogu podczas sezonu grzewczego.