Radny Jan Przewoźnik, w związku z wystąpieniem Marszałka Województwa Śląskiego o dokonanie oceny wdrażania tzw. „uchwały antysmogowej”, wprowadzonej uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/36/2017 (pismo z dnia 1.10.2020 r.), zaproponował, aby opracować i przesłać pod wskazany adres, sugestie i uwagi dotyczące wdrażania ww uchwały.