Radny Krzysztof Żur wystąpił z wnioskiem o sprawdzenie przydatności nieczynnych dwóch ciągów kabli, znajdujących się po prawej stronie ul. Piwnej i ewentualne usunięcie tych ciągów wraz ze słupami.