Apel nr 5/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 października 2020 r. do Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie remontu Drogi Wojewódzkiej nr 928