Uchwała nr XXXI/294/2020 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów własności nieruchomości oraz ustanowienia służebności gruntowej